โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL

บริการ - Our Services

การบริการต่างๆ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

"โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรงแต่ป้องกันได้"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 056-613316

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง

ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพิเศษเดี่ยว, ห้องพิเศษเดี่ยวเด็ก
ห้อง VIP เด็ก

ส่องกล้องตรวจกระเพราะอาหาร

ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้