Header

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

ราคา 6,900.-

ระยะเวลา 15 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

ราคา 6,900.-

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 2 เข็ม

อาการ

  • พบตุ่มที่ปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
  • มีไข้สูง
  • มีแผลร้อนใน น้ำลายไหล

เงื่อนไขแพ็กเกจ
- สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 31 ส.ค..2567 และสามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2567
- กรณีซื้อแพ็กเกจวันที่ 31 ส.ค. 2567 ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 31 ส.ค.2567 เท่านั้น และเข้ารับบริการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567 
- ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 เป็นเวลา 1 เดือน
- ราคาดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับส่วนลดใดๆ และสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม