Header

โปรแกรมฝึกพัฒนาการเด็ก

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 640.-

ระยะเวลา 01 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 640.-

โปรแกรมฝึกพัฒนาการเด็ก

โปรแกรมฝึกพัฒนาการเด็ก

จำนวน ราคา
1 ครั้ง 640.-
5 ครั้ง 2,700.-
10 ครั้ง 5,300.-

เงื่อนไข

1. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2567

2. ราคาดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับส่วนลดใดๆ และสามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เท่านั้น

3. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรุณานัดหมายวันล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

5. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการใช้ให้แก่บุคคลอื่นได้และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม