ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 2

19 ธ.ค. 2562 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 2 ของ โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL