ห้องพักสำหรับกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (quarantine)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการจัดห้องพักสำหรับกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (quarantine)

 

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 🌟 อัตราค่าบริการ 800 บาท/คืน (รวมอาหาร 3 มื้อ)

ทั้งนี้จะมีการคัดกรองผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยทางโรงพยาบาลได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL