บริการห้องพักผู้ป่วย

ห้อง VIP2 พิเศษ ชั้น 3

ห้อง VIP2 (พิเศษชั้น3)
Rate ต่อวัน 2,500 บาท
ค่าบริการพยาบาล ต่อวัน 1,000 บาท
ค่าอาหาร ต่อวัน 500 บาท
รวม 4,000 บาท

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL