ความเป็นมา

ประวัติโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

-สัญลักษณ์สถานพยาบาล: โรงพยาบาลเอกชน (เฉพาะสาขา, เฉพาะทาง ระบุ) ทั่วไป จำนวน 90 เตียง
-ที่อยู่ :2/158 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
-โทรศัพท์: 056-612096,612791-3
-โทรสาร: 056-612794
-E-mail: sahavej999@hotmail.com
-ชื่อผู้รับอนุญาต   นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล
-ชื่อผู้ดำเนินการ   นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล

ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532 บริษัทสหแพทย์พิจิตร จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย...
          1. นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล
          2. นายแพทย์พิศาล ไชยมหาพฤกษ์
          3. นายแพทย์นิพนธ์ จันทร์วงศ์
          4. นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ

     ซึ่งทั้ง 4 ท่าน ขณะนี้รับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตร คณะแพทย์ทั้ง 4 ท่านได้รวบรวมผู้ถือหุ้น และจัดตั้งบริษัทขึ้นซึ่งเริ่มแรกมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท จุดประสงค์หลักในการตั้งบริษัทขึ้น ก็เพื่อประกอบการด้านสถานพยาบาล ซึ่งในเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนั้น บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด ก็เปิดสถานพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร ขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยใช้ชื่อสถานพยาบาลว่า "โรงพยาบาลสหเวช"
     โรงพยาบาลสหเวช ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2534 ในช่วงดำเนินการช่วงแรกนั้น มีแพทย์ประจำอยู่ 4 ท่าน และพนักงานแผนกต่างๆ อีกไม่ถึง 100 คน มีอาคารรับผู้ป่วย 1 อาคาร เป็นตึก 4 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่กว่า รับผู้ป่วยได้ 60 เตียง มีนายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534ก็ได้เปิดศูนย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร แรกเริ่มเปิดบริการ

ทางโรงพยาบาลพบอุปสรรค์ต่างๆ หลายด้าน แต่ด้วยความสามารถในการบริหารงานของแพทย์ทั้ง4 ท่านและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่าน ทำให้โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร สามารถพัฒนางานและบริการผู้ป่วย ได้เป็นอย่างดี ทำให้ยอดของผู้ป่วยเข้ารับ การบริการเพิ่มขึ้นจนอาคารเดิม ไม่สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

     ในปี พ.ศ. 2537 จึงเริ่มดำเนินการสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มขึ้น เป็นอาคาร 5 ชั้น รวมกับอาคารเดิมและสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 130 เตียง และเปิดใช้ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2538 ในปีเดียวกันบริษัทสหแพทย์พิจิตร จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 4 ล้านบาท รวมเป็น 22 ล้านบาท นอกจากนั้นโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ของเรายังได้มีการซื้อที่ดินบริษเวณรอบๆ โรงพยาบาลเพิ่มอีกหลายแปลง ส่วนใหญ่ที่ดินที่ซื้อเพิ่มใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนคอนกรีต การต่อเติมอาคารหรือการเพิ่มช่องทางเข้าออกเป็น 2 ช่องทาง เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วม เป็นต้น
     จวบจนปัจจุบัน โรงพยาบาลสหเวชได้เปลียนชื่อเป็น โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร มีทีมแพทย์ให้บริการตรวจรักษากว่า 60 ท่าน 
พนักงานกว่า 200 คนอาคารรับผู้ป่วยได้ กว่า 90 เตียง มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิเช่น"ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์" การตัดถุงน้ำดีโดยไม่ต้องผ่าตัด อัลตร้าซาวด์ เป็นต้น ในการบริการ สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราสามารถมาถึงจุดนี้ได้
ก็คือพนักงานทุกท่านได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย ร่วมมือในการพัฒนาโรงพยาบาลของเรา เจริญมาได้จวบจนทุกวันนี้และเชื่อแน่ได้เลยว่าความสามารถ

ของคณะแพทย์ และความรู้หน้าที่ รู้เสียสละ ของพนักงานทุกท่านจะทำให้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ของเรา ดำรงอยู่ในแนวหน้าต่อไป 

     โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ยังมีความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์ และศักยภาพของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ละสาขา ซึ่งในปัจจุบันนี้เราเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เข้ามาทำการรักษา เพื่อรองรับการรักษาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาเฉพาะโรค จากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่มีเทคโนโลยีฯ และแพทย์รองรับในการรักษาอย่างเพียงพอ
     โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพไว้คอยตรวจสอบศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลในทุกแผนก เพื่อพัฒนาการทำงานในระบบของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับในประดับสากล และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น เราไม่เคยหยุดการพัฒนา และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านสามารถฝากความหวังในสุขภาพของท่าน และคนที่ท่านรักให้เราดูแลได้อย่างมั่นใจ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 2 

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL