🎗มะเร็งเต้านม “ภัยร้ายอันดับหนึ่งสำหรับหญิงไทย”👩‍💼🙎‍♀️
รู้ความเสี่ยงก่อน ตรวจก่อน หายก่อน

💲🎀ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์ เพียง 1,500 บาท