โปรโมชั่น "ตรวจสุขภาพ คนละครึ่ง"

รู้เร็ว ป้องกันได้ ❗…ด้วย
🩺โปรโมชั่น “ตรวจสุขภาพ คนละครึ่ง”
☑ตรวจสุขภาพ ด้วยราคา 50% ได้ ที่ รพ.พิษณุเวช พิจิตร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

“สุขภาพแข็งแรง เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา”

📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร 056-613-316 ต่อ 120

#ตรวจสุขภาพ
#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร