Header

Banner Slider

Pitsanuvej Phichit Hospital

Giving To Human Community Society

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

Pitsanuvej Phichit Hospital

Giving To Human Community Society

เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดของเรา

mark

About Us

โรงพยาบาล พิษณุเวช พิจิตร

1208 กด 4

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

เราพร้อมดูทั้งคุณและครอบครัว

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

กุมารเเพทย์
กุมารแพทย์
แผนกกุมารเวช แผนกกุมารเวช

ด้วยโรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรของเรา มีการการพัฒนา และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้บริการเเละรักษาผู้รับบริการทุกท่านดุจญาติมิตร

ดูเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวช แผนกกุมารเวช

พญ.พรไพลิน ไทยตรง กุมารเเพทย์ 

ดูเพิ่มเติม

แผนกกุมารเวช แผนกกุมารเวช

นพ.สราวุธ แสนเสมอ กุมารแพทย์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจคัดกรองเบาหวาน+Inbody

ราคา 890.-

วัคซีนไข้เลือดออก

ราคา 2,700.-

การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Inbody

ราคา 500.-

แพ็คเกจตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ราคา 2,000.-

บทความและข่าวสาร

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมทางด้านสารอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่จำเป็นต้องมีการเสริมสารอาหารบางชนิดตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมทางด้านสารอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่จำเป็นต้องมีการเสริมสารอาหารบางชนิดตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์

การประเมินสุขภาพด้วยเครื่อง Body Composition

องค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างร่างกายเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นกระดูกไขมันและองค์ประกอบอื่นที่เหลือ ดังนั้นเรานําเอา ปริมาณที่เป็นสัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมันต่อร่างกายทั้งหมดมาประเมินสุขภาพได้

การประเมินสุขภาพด้วยเครื่อง Body Composition

องค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างร่างกายเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นกระดูกไขมันและองค์ประกอบอื่นที่เหลือ ดังนั้นเรานําเอา ปริมาณที่เป็นสัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมันต่อร่างกายทั้งหมดมาประเมินสุขภาพได้

21 พฤศจิกายน 2566

ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

เทคโนโลยีทันสมัย Pulse Wave Velocity ABI Ankle Brachial Index ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วน ปลายตีบด้วยเทคโนโลยี ABI เทคโนโลยีที่ง่ายปลอดภัยและคุ้มค่าในการตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ

21 พฤศจิกายน 2566

ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

เทคโนโลยีทันสมัย Pulse Wave Velocity ABI Ankle Brachial Index ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วน ปลายตีบด้วยเทคโนโลยี ABI เทคโนโลยีที่ง่ายปลอดภัยและคุ้มค่าในการตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ

17 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมในโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร

8-9 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมในโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีคุณศศิธร อภินันทโน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุนักเรียน, สิทธิพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทางรถยนต์, สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) รวมถึงความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่, โรค HPV, โรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก เพื่อช่วยลดการเจ็บป่วยรวมถึงช่วยลดการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค โดยมีนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองเข้าร่วมมากกว่า 400 ท่าน

17 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมในโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร

8-9 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมในโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีคุณศศิธร อภินันทโน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุนักเรียน, สิทธิพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทางรถยนต์, สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) รวมถึงความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่, โรค HPV, โรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก เพื่อช่วยลดการเจ็บป่วยรวมถึงช่วยลดการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค โดยมีนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองเข้าร่วมมากกว่า 400 ท่าน

17 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “โอฆะบุรีเกมส์ ครั้งที่ 49” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ “บึงสีไฟเกมส์ ครั้งที่ 39” ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

7 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 “โอฆะบุรีเกมส์ ครั้งที่ 49” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 “บึงสีไฟเกมส์ ครั้งที่ 39” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแผนปฏิบัติงานในการจัดการแข่งขันและกำหนดการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พร้อมให้การร่วมดูแลผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในส่วนของทีมแพทย์และสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง

17 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “โอฆะบุรีเกมส์ ครั้งที่ 49” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ “บึงสีไฟเกมส์ ครั้งที่ 39” ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

7 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 “โอฆะบุรีเกมส์ ครั้งที่ 49” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 “บึงสีไฟเกมส์ ครั้งที่ 39” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแผนปฏิบัติงานในการจัดการแข่งขันและกำหนดการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พร้อมให้การร่วมดูแลผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในส่วนของทีมแพทย์และสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง

17 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานหอการค้าแฟร์ปี 2567

4 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ปี 2567 และร่วมจัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมี คุณไกรสร เคาไวยกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณประภัสสร ศรีสมุทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร และคณะของประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

17 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานหอการค้าแฟร์ปี 2567

4 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ปี 2567 และร่วมจัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมี คุณไกรสร เคาไวยกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณประภัสสร ศรีสมุทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารจังหวัดพิจิตร และคณะของประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง