Header

การประเมินสุขภาพด้วยเครื่อง Body Composition

การประเมินสุขภาพด้วยเครื่อง

องค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างร่างกาย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นกระดูกไขมันและองค์ประกอบอื่นที่เหลือ ดังนั้นเรานําเอา ปริมาณที่เป็นสัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมันต่อร่างกายทั้งหมดมาประเมินสุขภาพได้ เพื่อความถูกต้องมาตรฐาน สะดวก เชื่อถือได้ เราตรวจวัดด้วย เครื่อง Body Composition ซึ่งเป็นการวัดที่ปลอดภัย สะดวก เครื่องจะรายงานออกมา ตั้งแต่ BMI เปอร์เซ็นต์ไขมันทั่วร่างกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน เพื่อแก้ไขและนําไป ตรวจติดตามวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น การทานอาหาร การออกกําลังกาย ต่อไปเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

  1. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คือ อ้วนหรือผอมมากเกินไป เมื่อตรวจด้วยเครื่อง Body Composition แล้วพบว่าภาวะไขมันในร่างกาย มากเกินไป หรือไขมันในช่องท้องมากเกินไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค เส้นเลือดแดงตีบตัน (Atherosclerosis)
  2. เปอร์เซ็นไขมัน Fat%ปกติเปอร์เซ็นต์ไขมันจะมีมาตรฐานตามเพศและอายุ เราสามารถใช้เครื่องนี้ ตรวจได้ว่า ร่างกายแต่ละคนจะมีไขมันมากเกินไปหรือไม่ จากมาตราฐาน
  3. ไขมันช่องท้อง (visceral fat) ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเนื่องจากเผาผลาญไม่หมด ทำให้ไขมันไปเกาะอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อท้องกับอวัยวะในช่องท้อง ทำให้มีลักษณะลงพุง ย้วย ย้อย ซึ่งถือเป็นจุดที่อันตราย เนื่องจากไขมันช่องท้องเหล่านี้ จะขัดขวางทางเดินของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกาย
  4. ระดับไขมันในช่องท้อง (visceral fat rating)ไขมันในช่องท้อง ปกติจะไม่เกิน 9% ถ้ามีมากเกินไปจะเป็นอันตรายเนื่องจาก ไขมันในช่องท้องจะมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงจํานวนมาก (Splenic vessels) จะทําให้ไขมันเข้าสู่กระแสเลือดและไปทั่วร่างกายได้ง่ายถ้าไขมันเหล่านี้ถูกออกซิเดชั่น (Oxidation) ด้วยอนุมูลอิสระจะเปลี่ยนเป็นไขมันเลวที่ก่อให้เกิด โรคเส้นเลือดแดงตีบตันได้ (Atherosclerosis)
  5. มวลกล้าม (Muscel mass) การเผาผลาญ (Catabolism) 80% ของร่างกายเกิดที่เซลล์กล้ามเนื้อ ส่วนอีก 20% เกิดที่เซลอื่นๆ ทั่วร่างกาย ดังนั้นการที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรง จะต้องดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกําลังกาย กล้ามเนื้อทําให้การเผาผลาญของร่างกายดี กล้ามเนื้อบีบตัวช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดี ทําให้อาหารและฮอร์โมนไปเลี้ยงร่างกายได้ดี และลดของเสีย ในร่างกายด้วย
  6. อันตรายจากการเผาผลาญพื้นฐาน (Basal metabolic rate BMR) เครื่อง Body Composition นี้สามารถประเมินอัตราการเผาผลาญของ ร่างกายได้ว่า น้อยหรือมากเกินไปหรือไม่ เพื่อเป็นสิ่งเตือนให้เราไปปรับวิถีการดําเนินให้เหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายต่อไป เช่นการกิน การออกกําลังกาย

วิธีการตรวจ

  • ผู้รับบริการขึ้นไปยืนบนเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเท้าเปล่า (ต้องถอดถุงเท้า/ถุงน่อง)
  • พยาบาลจะกดข้อมูลผู้รับบริการที่เครื่อง เพื่อจะประมวลผลเฉพาะบุคคล ผู้รับบริการจับแขนของเครื่อง (ตามภาพ) โดยให้หัวแม่มือสัมผัสกับจุด (ตามภาพ) และยืนนิ่งๆบนเครื่อง ประมาณ 1-2 นาที
  • เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย จะวิเคราะห์และประมวลผลพร้อมพิมพ์ข้อมูล
  • แพทย์/พยาบาลจะเป็นผู้อ่านผลและให้คําแนะนํา


แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์