Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

skin prick test

ราคา 2,490.-/3,500.-

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ราคา 21,900.-/42,000.-

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท

ราคา 790.-/990.-

แพ็กเกจคัดกรองเบาหวาน ราคา 590บาท

ราคา 590.-/1,500.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 2,024 บาท

ราคา 2,024.-/4,200.-

โปรโมชั่นDrip vitamin ต้อนรับปีมังกร

ราคา 567.-/1,290.-

BOTOX

ราคา 3,500.-

ปากกาลดน้ำหนัก

ราคา 10,900.-

REJURAN

ราคา 8,500.-