Header

แลปอณูชีววิทยา วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ไม่หยุดยั้งของ รพ.พิษณุเวช

"จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย พัฒนาการดูแลรักษาให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับภัยของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคน ให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและอยากลำบาก เพราะไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพิษณุเวชมุ่งมั่น พัฒนาศักยาภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปัจจุบัน แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เปิดบริการ Lab. Covid-19 RT PCR เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย ให้มีความถูกต้อง และเสริมขีดความสามารถทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ ได้เข้าถึงการรักษาด้วยบริการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำและทันสมัย

 

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา คือ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคในสิ่งส่งตรวจ ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาได้แก่ PCR, Real-Time RT-PCR โดยวิธีการ Real-Time RT-PCR มีความไว (Sensitivity) และความจำเพาะ (Specificity) สูง ทำให้แพทย์ได้รับผลตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ ทันต่อการรักษาของแพทย์

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาให้บริการ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Covid 19 (SAR-CoV-2)

 

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ได้รับการ ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสต์การแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และประสิทธิภาพในการบริการของเรา

 

โรงพยาบาลพิษณุเวช หนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีห้องปฏิบัติการเครือข่ายผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานได้ที่นี่

 แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี Mechanical Thrombactomy รักษาโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้คนเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน หลอดเลือดสมองตีบ หรือ หลอดเลือดสมองแตก ปัจจุบันแนวทางการรักษาขึ้น อยู่กับอาการเป็นหลัก เน้นการรักษาที่ตรงจุด

เทคโนโลยี Mechanical Thrombactomy รักษาโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้คนเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน หลอดเลือดสมองตีบ หรือ หลอดเลือดสมองแตก ปัจจุบันแนวทางการรักษาขึ้น อยู่กับอาการเป็นหลัก เน้นการรักษาที่ตรงจุด