Header

นพ.จิตรภาษย์  กาละพงศ์ / โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

นพ.จิตรภาษย์ กาละพงศ์

ศูนย์การรักษา

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 19:00

13:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 2

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่