Header

พญ.นิรมล ไกรพัฒนาพงศ์/ โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

พญ.นิรมล ไกรพัฒนาพงศ์

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

07:00 - 17:00

07:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

07:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1,3,5

17:00 - 19:00สัปดาห์ที่ 2,4

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ธีรวิชญ์ ด่านรุ่งโรจน์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.กรกต ปล้องทอง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ภัคพิชา ศรีสกุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน