Header

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย ได้แก่

 • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography แปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
 • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • การตรวจวัดมวลกระดูก ด้วยเอกซเรย์พลังงานต่ำ (Dual Energy X-ray Absorption Scan)
 • การดูแลรักษา รวมถึงระบบห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International)

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

056613316

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น 
  • ข้อสะโพก ข้อเข่าเสื่อม 
  • กระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท กระดูกหลังคด
  • การบาดเจ็บจากกีฬา 
  • ปวดข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ นิ้วล๊อค พังผืดกดทับเส้นประสาท 
  • ข้อเท้าพลิก เท้าแบน รองช้ำ
  • โรคกระดูกในเด็ก
  • เนื้องอก ก้อนผิดปกติที่แขน-ขา
 • ตรวจคัดกรอง และรักษาโรคกระดูกพรุน
 • ตรวจรักษาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท ทั้งวิธีผ่าตัด และไม่ผ่าตัด

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคข้อสะโพก ข้อเข่าเสื่อมโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัย (ในกรณีที่จำเป็น) เพื่อช่วยเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography
  • การส่งตรวจเอกซเรย์แบบ Orthoroengenogram เพื่อประเมินแนวกระดูกขาตั้งแต่ข้อสะโพก ข้อเข่า ถึงข้อเท้า เพื่อการรักษาที่แม่นยำมากขึ้น
 • การรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีไม่ผ่าตัด
  • แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
  • การใช้ยา ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด การใส่อุปกรณ์พยุงเข่า
  • การฉีดยาเข้าข้อเข่า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพก/ ข้อเข่าเทียมที่สึกหรอ หรือข้อเทียมที่มีภาวะแทรกซ้อน ให้สามารถใช้งานใหม่ได้ (Revision hip/ knee arthroplasty)
 • การผ่าตัดแบบใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty)

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น กระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท กระดูกคด กระดูกสันหลังหัก ปวดหลังชาร้าวลงขา ปวดคอชาร้าวลงแขน
 • เครื่องมือการตรวจเพิ่มเติมที่ทันสมัย 
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography
  • การส่งตรวจเอกซเรย์แบบ Whole spine เพื่อประเมินการคด และแนวของกระดูกสันหลัง
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • การรักษาโรคกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท แบบวิธีไม่ผ่าตัด ได้แก่
  • แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
  • การใช้ยา ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด
  • การฉีดยาลดการอักเสบเข้าโพรงกระดูกสันหลัง (Spinal intervention)
  • การจี้ไฟฟ้าข้อต่อกระดูกสันหลัง เพื่อลดอาการปวดหลัง (RFA facet joints/ SI joints)
 • การรักษาโรคทางกระดูกสันหลังด้วยวิธีการผ่าตัด
  • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลัง/ กระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท
  • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังติดเชื้อ/ เนื้องอกกระดูกสันหลัง
  • การผ่าตัดแผลเล็ก ส่องกล้อง Microscope, Endoscope
  • การผ่าตัดแผลเล็กเชื่อมปล้องกระดูกสันหลัง MIS-TLIF, MIS-OLIF
  • การผ่าตัดรักษากระดูกหลังคด (Scoliosis)

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคของข้อไหล่ ข้อเข่า รวมถึงการบาดเจ็บจากกีฬา โดยแพทย์เฉพาะทางด้านการส่องกล้อง ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติม (ในกรณีที่จำเป็น) ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography 
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • การรักษาโรค โดยการส่องกล้องข้อไหล่
  • เส้นเอ็นไหล่เสื่อม/ ฉีกขาด
  • ข้อไหล่ติด
  • ข้อไหล่หลวม ข้อหลุดเรื้อรัง
  • เส้นเอ็นไหล่อักเสบเรื้อรัง
  • หินปูน หรือกระดูกงอกกดทับเส้นเอ็นข้อไหล่
 • การรักษาโรค โดยการส่องกล้องข้อเข่า
  • เส้นเอ็นไขว้เข่าบาดเจ็บ
  • ซ่อมหมอนรองข้อเข่า
  • ซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อ
  • กระดูกสะบ้าเคลื่อนหลุด
  • รักษาการติดเชื้อในข้อเข่า

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคของเท้าและข้อเท้า โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น เท้าแบน อุ้งเท้าสูง เส้นเอ็นข้อเท้าอักเสบ ข้อเท้าพลิก เล็บขบ นิ้วเท้าเกยกัน ตาปลา เท้าเบาหวาน รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ เป็นต้น 
 • ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติม (ในกรณีที่จำเป็น) ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography 
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • ให้การรักษาโรคทางเท้าและข้อเท้าทั้งวิธีผ่าตัด และไม่ผ่าตัด ได้แก่
  • แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
  • การใช้ยา ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด
  • แนะนำการปรับเสริมรองเท้า หรือการใช้รองเท้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ
  • การฉีดยาลดการอักเสบเส้นเอ็นข้อเท้า
  • การผ่าตัดแก้ไขความผิดรูปของเท้าและนิ้วเท้า

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคของมือและข้อมือ โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น นิ้วล๊อค พังผืดทับเส้นประสาท นิ้วมือ/ ข้อมือผิดรูป เป็นต้น
 • ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติม (ในกรณีที่จำเป็น) ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography 
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • ให้การรักษาโรคทางมือและข้อมือทั้งวิธีผ่าตัด และไม่ผ่าตัด ได้แก่
  • แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
  • การใช้ยา ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด
  • แนะนำการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือ ข้อศอกที่เหมาะสม
  • การฉีดยาลดการอักเสบ รักษานิ้วล๊อค พังผืดทับเส้นประสาท เส้นเอ็นอักเสบ
  • การผ่าตัดรักษาเส้นเอ็น เส้นประสาทบาดเจ็บ
  • การผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope
    

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย
  • การสืบค้นข้อมูลจากประวัติ ตรวจร่างกาย และผลเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุน
  • การตรวจเอกซเรย์ Digital radiography 
  • การตรวจวัดมวลกระดูก ด้วยเอกซเรย์พลังงานต่ำ (Dual Energy X-ray Absorption Scan)
 • ให้การรักษาโรคกระดูกพรุน และภาวะแทรกซ้อนจากโรคกระดูกพรุนอย่างครบวงจร
  • ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว การปรับอาหาร และการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
  • แนะนำการเลือกใช้ยารักษากระดูกพรุนให้เหมาะสม ถูกต้องตามแนวทางการรักษามาตรฐานปัจจุบัน
  • แนะนำการออกกำลัง การปฏิบัติตน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้ม กระดูกหัก
  • การรักษาภาวะกระดูกหัก จากโรคกระดูกพรุน ทั้งวิธีผ่าตัด และไม่ผ่าตัด
   • การผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหัก ภายใน 24-48 ชม.
   • การรักษากระดูกสันหลังหักยุบ ด้วยยา การใส่อุปกรณ์ดามกระดูกหลัง การฉีดซีเมนต์ หรือการผ่าตัด
   • การรักษากระดูกข้อมือ ไหล่ เข่า ข้อเท้าหักจากกระดูกพรุน
  • การรักษาโรคกระดูกพรุนทุติยภูมิ โดยแพทย์สหสาขา
  • มีแนวทางการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษา การส่งต่อข้อมูลให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกในเด็ก โดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น กระดูกขาโก่ง ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน เท้าปุก เท้าแบนในเด็ก ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด หัวกระดูกข้อสะโพกยุบ คอเอียง เป็นต้น 
 • การตรวจประเมินความผิดปกติของกระดูกเด็ก ด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography
  • การส่งตรวจเอกซเรย์แบบ Orthoroengenogram เพื่อประเมินแนวกระดูกขาตั้งแต่ข้อสะโพก ข้อเข่า ถึงข้อเท้า ประเมินความสั้นยาวขาได้อย่างแม่นยำ
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • การรักษาโรคกระดูกในเด็ก ทั้งวิธีการผ่าตัด และไม่ผ่าตัด
  • การใส่เฝือกรักษาเท้าปุก เท้าแบน ผิดรูปแต่กำเนิด
  • การใส่เฝือกรักษาข้อสะโพกเคลื่อนหลุดในเด็ก
  • การใส่เฝือกรักษากระดูกหัก ข้อเคลื่อนในเด็ก
  • การผ่าตัดแก้ไขความผิดรูปของกระดูกและข้อต่อในเด็ก

 • ให้คำปรึกษา ตรวจรักษา โดยแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับโรคเนื้องอกของระบบกระดูกและข้อ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบถ้วน
  • เครื่องตรวจเอกซเรย์ Digital radiography 
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonograpy)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  • การวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • ให้การตรวจวินิจฉัย แนะนำแผนการรักษาโรคดังต่อไปนี้
  • เนื้องอกของกระดูก ข้อต่อแขน ขา 
  • เนื้องอกกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท
  • ก้อนผิดปกติที่แขน ขา
  • โรคมะเร็งระยะแพร่กระจายที่กระดูกแขน ขา กระดูกสันหลัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธีรวุฒิ ปรีพูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐรัฐ นาครัชตะอมร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปีรติวัจน์ ปั้นเพ็ง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลินิกโรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย

คลินิกโรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย

จำเป็นแค่ไหน? หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ต้องผ่าตัดไหม?

อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จะมีได้ 2 รูปแบบครับ 1. อาการปวดร้าวลงไปตามขา จากการที่เส้นประสาทถูกกดทับ และอักเสบ 2. อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาบางส่วน + อาการชาในบางตำแหน่ง จากการที่เส้นประสาททำงานผิดปกติไปจากเดิม ทีนี้ อาการจะมาก หรือน้อย ก็แล้วแต่ความรุนแรง และความบอบช้ำของเส้นประสาทว่าเกิดมากน้อยแค่ไหนครับ

จำเป็นแค่ไหน? หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ต้องผ่าตัดไหม?

อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จะมีได้ 2 รูปแบบครับ 1. อาการปวดร้าวลงไปตามขา จากการที่เส้นประสาทถูกกดทับ และอักเสบ 2. อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาบางส่วน + อาการชาในบางตำแหน่ง จากการที่เส้นประสาททำงานผิดปกติไปจากเดิม ทีนี้ อาการจะมาก หรือน้อย ก็แล้วแต่ความรุนแรง และความบอบช้ำของเส้นประสาทว่าเกิดมากน้อยแค่ไหนครับ

คลินิกโรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย

คลินิกโรคกระดูกพรุน

ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคกระดูกพรุน โดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมด้วยการตรวจประเมินความแข็งแรงของกระดูกด้วยวิธีมาตรฐาน และทันสมัย