Header

แพ็กเกจคัดกรองเบาหวาน ราคา 590บาท

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 590.-/1,500.-

ระยะเวลา 01 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 590.-/1,500.-

วันนี้ - 31 ธ.ค.2567

เงื่อนไขแพ็กเกจ

  • ผู้ใช้บริการซื้อแพ็กเกจและเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เท่านั้น
  • แพ็กเกจดังกล่าวจะมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆของโรงพยาบาล
  • แพ็กเกจดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับส่วนลดอื่นใดของทางโรงพยาบาลรวมถึง gift voucher ใดๆ
  • ราคาแพ็กเกจยังไม่รวมค่าตรวจรักษาหรือการปรึกษาเพิ่มเติมใดๆหากมีผลผิดปกติ

แพ็กเกจคัดกรองเบาหวาน

รายการตรวจสุขภาพ

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

(General Physical Examination)

- ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Sign)

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar)

- ตรวจปัสสาวะ(Urine Examination)

- ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol)

- ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง(HDL)

- ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(LDL)

- ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด(HbA1C)

- ตรวจดูการทำงานของไต(BUN, Creatinine)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

- งดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม