Header

ตรวจสุขภาพคู่รักก่อนเเต่งงาน

ตั้งแต่ 29 มกราคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ราคา 2,990.-/4,000.-

ระยะเวลา 29 มกราคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

ราคา 2,990.-/4,000.-

เงื่อนไขแพ็กเกจ

- แพ็กเกจคู่รักสำหรับผู้หญิง – ผู้ชาย สามารถแยกกันตรวจได้ ราคา 1,590 บาท/ท่าน 

- แพ็กเกจคู่รักโดยตรวจพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน ราคา 2,990 บาท/2ท่าน โดยผู้รับบริการต้องเข้ารับการตรวจและชำระเงินในวันเดียวกันเท่านั้น หากไม่เข้าเงื่อนไขในข้อนี้ จะต้องเปลี่ยนเป็นการตรวจแยกราคา 1,590 บาท/ท่าน

- สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567 – 31 พ.ค. 2567 และสามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2567

- ส่วนลดต่างๆ เข้าร่วมเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดและสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม